Projectresultaten: het Vitality Informatie Systeem

Onderzoek naar het datasysteem in het VLL-project

Een van de doelstellingen van het Vitality Living Lab project is het ontwikkelen van een informatiesysteem dat verschillende groepen van gebruikers toelaat om beschikbare vitaliteitsdata te raadplegen en te visualiseren (werkpakket 2). Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften die potentiële gebruikers hebben ten aanzien van een dergelijk informatiesysteem, werden bij aanvang van het project 28 semigestructureerde interviews afgenomen. We maakten hierbij een onderscheid tussen (i) vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn rondom het thema vitaliteit en die als partners betrokken zijn bij het project (N=8) en (ii) individuele burgers (N=20). De resultaten van deze studie werden gepubliceerd en gepresenteerd in Tokio op de “8th International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER 2020) “.

 

De resultaten

Uit de resultaten blijkt dat vitaliteit breed geïnterpreteerd kan worden en zowel betrekking heeft op omgevingsinformatie als op meer persoonsgebonden data. Vitaliteitsgegevens kunnen dus uiteenlopen van sportdeelname of hoeveelheid fysieke activiteit in een bepaalde buurt, over luchtkwaliteit en beschikbaarheid van groenvoorzieningen, tot sociale veerkracht of stress, enzovoort. Uit de interviews blijkt dat de wensen en eisen van de vertegenwoordigers van de organisaties die betrokken zijn bij vitaliteit uiteenlopen en sterk afhankelijk zijn van het type organisatie en de aard van hun activiteiten (bijvoorbeeld gemeente versus bedrijfsleven, non-profit organisatie versus kennisinstelling, etc.). Zo zien de vertegenwoordigers van gemeenten bijvoorbeeld een duidelijke meerwaarde in informatie over subjectieve ervaringen en percepties van de inwoners van hun gemeenten, en gaf een ondernemer aan geïnteresseerd te zijn in data die toelaat om de effecten van zijn producten/interventies in kaart te brengen.

 

Alle geïnterviewden geven aan geïnteresseerd te zijn in het betrekken van individuele burgers bij het datasysteem, zowel als gebruikers en als verstrekkers van gegevens. Waar de vertegenwoordigers van de organisaties een voorkeur hebben voor statistieken en gegevens die toelaten om vitaliteit te monitoren, gaven de individuele burgers die geïnterviewd werden aan eerder interesse te hebben in vitaliteit-gerelateerde informatie, zoals bijvoorbeeld tips voor een actieve en gezonde leefstijl. Deze kloof tussen de behoeften van de organisaties en die van individuele burgers vereist dat verder wordt nagedacht over mogelijkheden om beide groepen van gebruikers in het systeem samen te brengen.

 

Inzichten

Deze studie geeft ons inzicht in (i) de wensen en behoeften van diverse potentiële gebruikers van het datasysteem, en (ii) wat de aard is van de vitaliteitsdata die in een dergelijk systeem beschikbaar zou moeten zijn. Onder meer op basis van deze studie wordt samen met gebruikers iteratief een prototype van het datasysteem ontwikkeld en getest. Parallel met dit proces wordt vitaliteitsdata verzameld passend bij de wensen van de verschillende belanghebbenden.

 

Bron: Wada, K., van Renswouw, L. M., Wallner, G., Levy, P. D., & Vos, S. B. (2020). Studying requirements for designing a vitality data sharing platform from a multi-stakeholder perspective. Paper presented at 8th International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER 2020), Tokyo, Japan.