RIANNE APPEL-MEULENBROEK

Associate professor corporate real estate & workplace bij de TU Eindhoven

In 2020 startte een langlopend wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de fysieke werkplek op mentale gezondheid aan de Technische Universiteit Eindhoven, in samenwerking met een consortium van grote kantoorgebruikers en vastgoedpartijen. In deze workshop krijgt u allereerst inzicht in de uitkomsten van de diverse deelonderzoeken naar de optimale vormgeving en gebruik van zowel de kantoor- als de thuiswerkplek. Daarna hoort u hoe twee consortiumpartners in hun dagelijkse praktijk met vitaliteit en hun bedrijfshuisvesting omgaan. 

Rianne Appel-Meulenbroek
“Mentale gezondheid en de fysieke werkplek; complexer dan gedacht”