MARK NOORDZIJ

Onderzoeker bewegen, sport en de openbare ruimte

Mark Noordzij is onderzoeker bij het Mulier Instituut en gespecialiseerd in vraagstukken die bewegen, sport en de openbare ruimte aan elkaar verbinden. Zijn onderzoek richt zich onder andere op hoe we mensen kunnen stimuleren om meer te bewegen en te sporten en de rol die de leefomgeving daarin speelt.

 

Mark zal tijdens zijn presentatie ingaan op de uitdagingen waar hij in onderzoek naar de beweegvriendelijke omgeving tegenaan loopt. Wat weten we al over de beweegvriendelijke omgeving en hoe wordt dat gemeten? En wat weten we nog niet? Aan de hand van voorbeelden uit onderzoek en beleid zal hij dieper ingaan op de uitdagingen die er liggen voor onderzoekers, beleidsmakers en iedereen die zich met een beweegvriendelijke openbare ruimte bezighoudt.

Mark Noordzij
Onderzoek naar de beweegvriendelijke omgeving – Wat weten we al en wat nog niet?