HARMEN BIJSTERBOSCH

Directeur-bestuurder InnoSportLab Sport & Beweeg

Sinds 2016 werk ik bij InnoSportLab Sport & Beweeg, een onderzoeks- en innovatiecentrum voor passend beweegaanbod met een focus op de vrije, ongebonden vormen van sport, spel en bewegen. Wij helpen o.a. lokale overheden, scholen en leveranciers van innovatieve oplossingen met beweegonderzoek en begeleiding bij productontwikkeling.

 

Bart van den Acker (Recreational Systems International), Jeroen Steenbakkers (Argaleo) en Jimmy Hermans (CityLegends) laten in deze inspiratiesessie zien op welke manier zij met hun ondernemingen bijdragen aan een beweegstimulerende inrichting van de openbare ruimte, en hoe de nieuwste (digitale) technologieën daarbij slim ingezet worden. 

Mijn rol in deze paralelsessie is die van moderator. Ik geef een korte introductie van betrokken partijen en zorg dat er voldoende ruimte is voor vragen en opmerkingen uit het publiek. 

Harmen Bijsterbosch

Sessieleider Public Space – Ronde 2