DUTCH SPORTS INNOVATION AWARD

Wint uw innovatie de stimuleringsprijs t.w.v. €15.000?

Dutch Sports Innovation Award 2023

Wint uw innovatie de stimuleringsprijs t.w.v. €15.000?

De Dutch Sports Innovation Award is de jaarlijkse stimuleringsprijs voor een innovatief en kansrijk product of dienst op het gebied van sport en sportief bewegen. Het product of de dienst kan zich richten op zowel de topsport als recreatieve sport. Het product wordt beoordeeld op sportief, maatschappelijk en economisch rendement: Het moet bijdragen aan het verbeteren van sportprestaties en/of aan het stimuleren van een actieve of sportieve leefstijl (vitaliteit) en moet een goede markt kans (business case) hebben.

De Dutch Sports Innovation Award kent een lange historie en wordt al sinds 2006 uitgereikt. Tot 2016 heette de Dutch Sports Innovation Award: Nationale Sport Innovatie Prijs; eigenaar en initiator van de Prijs/Award is Stichting Sports and Technology.

Wanneer komt een innovatie in aanmerking voor de Award?

Het gaat om producten of diensten die zo ver uitontwikkeld zijn, dat de marktwaarde en de impact op de sport/gezonde actieve leefstijl duidelijk zijn of goed zijn in te schatten. Er moet een fysiek product of feitelijke dienst (eventueel prototype) beschikbaar zijn waarvan de werking is aangetoond, alsmede een plan voor benadering van de markt dat aangeeft hoe de propositie voor de markt is. Op basis van dit ‘marktplan’ kan de marktpotentie beoordeeld of ingeschat worden. Het gaat hierbij om producten of diensten van Nederlandse origine.

Doelgroep

De Dutch Sports Innovation Award is voor grote, middelgrote en kleine bedrijven, starters, kennisinstellingen of dienstverleners, die zich bezighouden met innovaties van producten of diensten en zich richten op sport, bewegen en gezondheid in brede zin.

Inhoud Dutch Sports Innovation Award 2023

 • Geldprijs van € 5.000,-
 • Adviesuren ter waarde van € 5.000,-
 • Mediawaarde van € 5.000,- 

Procedure indiening/jurering op hoofdlijnen

Er is een open inschrijving, waarbij kandidaten zich kunnen melden. De toekenning van de Award geschiedt door een deskundige vakjury. De jury wordt samengesteld uit de vertegenwoordigers van de geledingen sport, bedrijfsleven, overheid/maatschappelijke organisaties, kennis, marketing. De jury maakt een keuze uit de kandidaten en selecteert drie finalisten.

De Award wordt uitgereikt tijdens de ELIS Innovation Summit 2023 op 20 september 2023 op de High Tech Campus in Eindhoven.  

Stappenplan:

 1. Openstelling voor kandidaten;
  1. Kandidaten melden zich aan en doen dat door het invullen van een beschrijving van hun product en een self-assessment ahv een gestructureerd formulier via de website http://sport-innovatiecongres.nl/Award/
  2. Sluitingsdatum: 7 september 2023 om 20.00 uur
 2. De binnengekomen aanmeldingen worden door de organisatie beoordeeld op volledigheid en passendheid binnen de gestelde criteria/randvoorwaarden voor de Award; De aanmeldingen die voldoen aan de randvoorwaarden worden doorgestuurd naar de jury.
 3. De juryleden ontvangen de ingediende cases digitaal uiterlijk de dag na de sluiting van de inschrijftermijn en leveren hun persoonlijke top 10 aan.
 4. Op basis van de ranking/toetsing aan criteria door de jury worden maximaal 10 cases uitgenodigd om zich voor te stellen aan de jury. Hiervoor krijgt elke kandidaat 10 minuten de tijd:
  1. 5 minuten pitch (volgens aangeleverd format)
  2. 5 minuten vragen beantwoorden

   Het oordeel van elk jurylid wordt vastgelegd in een beoordelingsformulier met beoordelingsschaal. Zo ontstaat voor het uiteindelijk juryberaad al een duidelijk beeld over de waardering van de cases.
 1. Na deze presentaties vindt het juryberaad plaats; Het doel van het juryberaad is om definitief vast te stellen welke case de Award wint. De jury beoordeelt de inzendingen ahv de beoordelings cirteria en komen samen tot een oordeel welke inzending de Award verdient. Er wordt gewerkt vanuit het principe van ‘overeenstemming’. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt, dan kan er gestemd worden. In deze stemming stemt de voorzitter mee.
 2. Het oordeel van de jury over de drie finalisten wordt vastgelegd in een juryrapport
 3. Tijdens de ELIS Innovation Summit 2023 wordt de Award uitgereikt door 1 of meerdere leden van de Jury

Planning  

 • Start opening: juli 2023
 • Sluitingsdatum indiening: 7 september 2023, 20.00 uur
 • Max 10 pitch cases worden uit de aanmeldingen geselecteerd voor de pitches. De geselecteerde kandidaten ontvangen uiterlijk 9 september bericht.
 • Donderdag 14 september: pitches door geselecteerde kandidaten (14.30-16.30) + juryberaad (16.45-18.00) (locatie midden NL; tijden onder voorbehoud)
 • Informeren finalisten voor de prijs (top 3): 15 september
 • Uitreiking tijdens digitale nationale sportinnovatie congres op 20 september 2023

Samenstelling jury

 • Koen Lemmink – (jury voorzitter) Hoogleraar Performance and Innovation en hoofd van het centrum voor bewegingstechnologie van de Rijksuniversiteit Groningen
 • Peter Kentie – Directeur, bestuurder van Eindhoven365
 • Ilse Storm – Afdelingshoofd Gezondheid en Zorg Nationaal bij RIVM
 • Dirk Vinken – Directeur FGHS, brancheorganisatie voor sportleveranciers
 • Jan Hoefnagels – Zelfstandig ondernemer en consulant oa tbv LIOF

Logistieke organisatie

De gehele logistieke organisatie rond de verkiezing en de uitreiking van de Dutch Sports Innovation Award 2023 wordt verzorgd door Cluster Sports & Technology.

Alle communicatie mbt jury graag via email: dijck@sportsandtechnology.com, tel: 06-52 03 26 36.

Beoordelingscriteria

Originaliteit en creativiteit; Grensverleggend

Is het een uniek product of een unieke oplossing? (of bestaan er al vergelijkbare oplossingen?)

De innovatie moet een grensverleggend verschil maken in de sport en/of vitaliteit. Welke aantoonbare vooruitgang is er geboekt met de introductie van de innovatie? [Waarom is de introductie het eigenzinnig, gedurfd of vooruitstrevend?]

 

Behoefte 

Voorziet de inzending in een aantoonbare behoefte? Hoe is die aangetoond?

 

Impact 

Wat is de te verwachten impact in de zin van bijdrage aan prestatie en/of aan vitaliteit:

 • Product of dienst maakt het mogelijk om beter en/of gezonder te preseteren in top- en/of recreatieve sport (‘het beste uit jezelf halen’)
 • Product of dienst draagt bij aan de bevordering van een sportieve en actieve leefstijl voor verbetering van vitaltieit.

 

Time to market/Haalbaarheid

Heeft het product voldoende marktpotentie?

Is het product of dienst binnen 2 jaar te realiseren en op de markt te brengen?

In welk stadium verkeert de innovatie, kortom: wat is ‘the time to market’?

 

Commercieel

Is het product commercieel interessant voor de Nederlandse, EU of wereldmarkt? In hoeverre kan de inzending worden weggezet in de markt? Hoe ziet het verdienmodel er uit? 

 

Samenwerking

 1. Is er sprake van (Q-helix) samenwerking: eindgebruikers, sport/overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen? Met wie?
 2. In welke mate is er effectief gebruik gemaakt van kennis aanwezig bij samenwerkingspartners / andere organisaties of is hiernaar gezocht?

 

Randvoorwaarden (voorwaardelijke criteria waaraan iedere kandidaat moet voldoen):

Made in Holland

Het gaat om producten en diensten van Nederlandse origine op. De rechthebbende moet een Nederlandse partij zijn.

 

Eigendom

De indiener moet gemachtigd zijn of eigenaar van het idee zijn.

 

Op tijd indienen

De aanvraag moet voor de gestelde sluitingsdatum en tijd ingediend zijn.

Innovatie aanmelden

Via onderstaande button komt u bij het inschrijfformulier voor de Dutch Sports Innovation Award terecht. Heeft u vooraf vragen? Neem contact op via dijck@sportsandtechnology.com.