@work

We brengen meer dan 90% van hun dag binnen door; een omgeving die aandacht behoeft als we onszelf vitaler willen maken.

 

Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven, hoewel het comfort biedt kan het ook een negatieve impact op de gezondheid hebben. Met name op kantoor zijn mensen een steeds groter deel van de dag lichamelijk inactief. Daarnaast wordt de scheidslijn tussen werk en privé steeds vager door het hybride werken. Dat alles zorgt voor een grotere druk op zowel de fysieke als mentale vitaliteit.

 

Wat doen we?
De programmalijn @work valideert en ontwikkelt innovaties. Kennisinstellingen Fontys, imec, TNO en TU/e hebben samen met Twice en de High Tech Campus de Workplace Vitality Hub opgericht. Een fysieke testomgeving waar technologische innovaties in gecontroleerde omstandigheden kunnen worden getest, gevalideerd en doorontwikkeld.

In de Workplace Vitality Hub is het mogelijk bestaande vitaliteitsconcepten en – technologieën op de werkvloer te testen en valideren maar ook het effect ervan aan te tonen. Daarmee wordt dus zowel zichtbaar wat vandaag de dag mogelijk is en wordt er tegelijkertijd een doorkijk naar de toekomst gecreëerd. Ook kunnen medewerkers van (regionale) bedrijven in de Workplace Vitality Hub komen werken om te ervaren hoe de werkomgeving van de toekomst bijdraagt aan hun vitaliteit.

Werkwijze

Het doel van de Workplace Vitality Hub en de programmalijn is om gevalideerde vitaliteitsoplossingen en de onderliggende technologieën beschikbaar te maken voor publieke en private partijen in de regio. Daarvoor moeten een aantal activiteiten optimaal op elkaar worden aangesloten:

Experimenteel
Onderzoeken welke concepten naar de praktijk kunnen

Integreren
Kennis, kunde en proces samenvoegen

Uitrol
Valideren en opschalen

Valorisatie
Beschikbaar stellen van oplossingen aan het werkveld

Vertalen
Uitzetten in andere omgevingen

Ervaren
Zichtbaar zijn en laten ervaren

 

Voor meer informatie:

Marieke van Beurden
Technische Universiteit Eindhoven
m.v.beurden@tue.nl

Sywert Brongersma
imec
sywert.brongersma@imec.nl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Betrokken partners