@sport

De afgelopen jaren groeit het besef van het grote belang van de top- en breedtesport en de kansen die het biedt voor het bevorderen van de gezonde actieve leefstijl.

 

Sport brengt ons op vele manieren in beweging. Topsport stimuleert en inspireert,  maar sport is ook leuk en gezond om te doen. Plezier hebben, het beste uit je persoonlijk talent halen, sportief bewegen maar tegelijkertijd ook de fysieke, mentale en fysiologische belasting bewaken om gezond en verantwoord te sporten en overbelasting te voorkomen. Innovatie kan helpen om de potentie van sport optimaal te benutten voor de fitheid van ons allen, maar ook om de prestaties van de topsporter te verbeteren.

 

Wat doen we?
Binnen de programmalijn @sport wordt gewerkt aan prestatieverbetering en optimalisatie van training van sporters en teams, aan het stimuleren van sportparticipatie, aan het optimaal benutten en ontwikkelen van ieders talenten en sportambities. De persoonlijke belasting en belastbaarheid van iedere sporter is daarbij het uitgangspunt. Hiervoor zetten we slimme sensor- en datatechnologieën in, maar ook kennis van human factors, training/educatie en principes van gamification.

Werkwijze

Kern van de werkwijze van de ELIS innovatie cyclus. We werken vanuit de praktijkbehoeften en -kansen aan innovaties, valideren innovatieve producten en diensten en ondersteunen de weg naar de markt. Sport, sportfieldlabs,  kennispartners en bedrijven werken samen aan innovaties die ertoe doen: innovaties met sportief, economisch en maatschappelijk rendement. 

Scannen van kansen voor de sport

Van idee tot product

Toetsten met en in de praktijk

Begeleiden van de innovatie naar de praktijk

Zorgen voor een brede toepassing

Voor meer informatie:

Roald van der Vliet
Zwemmen
InnoSportLab De Tongelreep
r.vandervliet@me.com

Harmen Bijsterbosch
Urban Sports
Urban Sports Performance Centre

harmen@uspc.nl

Maurice Aarts
Gymnastische sport
InnoSportLab ‘s Hertogenbosch
maurice@isldb.nl

Luc van Agt
Voetbal – PSV
l.vanagt@psv.nl

Marc van der Zande
Cluster Sports & Technology
zande@sportsandtechnology.com

Nienke Nijenhuis
Brabant Sport
nienke@brabantsport.nl

Roald van der Vliet
InnoSportlab De Tongelreep
r.vandervliet@me.com

René Wijlens
Cluster Sports & Technology
wijlens@sportsandtechnology.com

Betrokken partners