@public spaces

Steeds meer mensen sporten en bewegen op eigen gelegenheid in de openbare ruimte; dat maakt een beweegvriendelijke publieke ruimte essentieel.

 

Een brede, structurele aandacht voor beweegvriendelijke inrichting van de leefomgeving zorgt voor vermindering van gezondheidsverschillen tussen woonwijken. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan het oplossen van brede maatschappelijke vraagstukken op het gebied van vergrijzing (bijv. bestrijden van eenzaamheid) en klimaat (bijv. meer groen in de wijk).

 

Wat doen we?

Binnen de programmalijn @public space wordt de fysieke leefomgeving van mensen ingericht zodat er (meer) ruimte komt voor sport, spel en beweging. De focus ligt daarbij met name op de groep mensen die nu nog onvoldoende beweegt. Zij worden middels innovaties verleid tot sporten en bewegen waardoor zij efficiënt, effectief en duurzaam gebruik kunnen maken van de openbare ruimte.

 

Binnen de programmalijn wordt er onderscheid gemaakt in 2 klantgroepen: eigenaren/beheerders/ontwerpers van de openbare ruimte met beleidsmatige redenen om de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten en het innoverende bedrijfsleven die producten voor de openbare ruimte ontwerpen.

Werkwijze

Het doel van @public spaces is het ontwikkelen van innovaties met een goede aansluiting op zowel de behoeften van eindgebruikers als de behoeften van de betalende klanten. Dit wordt gedaan middels onderzoek, real-life verkregen data en de organisatie van slimme innovatie- en ontwikkelprocessen.

 

Om zo betrouwbaar mogelijk veranderingen in sport-, spel-, en beweeggedrag te kunnen meten en voorspellen, wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de living lab benadering:

Experimenteren
In een real-life omgeving met ‘echte gebruikers’

Partneren
Met gemeenten, eigenaren/exploitanten en professionele gebruikers

Impact creëren
Continuering na afloop van project

Voor meer informatie:

Harmen Bijsterbosch

InnoBeweegLab
harmen@innobeweeglab.nl

Noud van Herpen SSNB n.v.herpen@ssnb.nl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Betrokken partners