Werkatelier

Tijdens dit ‘werkatelier-event’ verzamelen afgevaardigden van bedrijven, gemeenten, sociaal maatschappelijke organisaties en kennispartijen zich om een antwoord te vinden op een praktijkvraag over innovatie en technologie voor sport en vitaliteit. Eerst licht de vragende partij de casus toe. Vervolgens geeft de zaal tips en worden er kritische vragen gesteld. Tijdens de bijeenkomst worden er vervolgafspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en partijen die hun expertise in willen brengen.

 

Video’s over het Werkatelier

Betrokken partners