Vitality Innovation Kitchen

De Vitality Innovation Kitchen is een dienst die ontstaan is naar aanleiding van een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgezette Challenge. Deze challenge maakte het voor bedrijven mogelijk om een opdracht van 40.000 euro te winnen voor uitvoering van een innovatieproject in het domein Bewegen in de openbare ruimte. De winnaars konden hiermee hun concept uitwerken tot een marktrijp product. 

 

De Vitality Living Lab projectpartners wilden potentiële aanvragers voor deze challenge helpen om tot een succesvolle aanvraag te komen. Innovatieve cases van bedrijven werden allereerst in een ‘pressure cooker’ dag voorbereid op de aanvraag. Er is door de Vitality Living lab projectpartners gecoacht op het business model van de aanvragers, zij kregen informatie over de do’s en don’ts van het schrijven van een aanvraag, en er werd een gestart gemaakt met het schrijven van de aanvraag.  Na de pressure-cooker dag ontvingen de deelnemers feedback op hun concept aanvraag, en kregen ze een pitchtraining aangeboden, met een team van experts uit het brede partnernetwerk van het Vitality Living Lab project. Dit brede netwerk bood ook toegang tot potentiële klanten, technologie, expertise, test- en meetdiensten en testgroepen.

 

Challenges worden steeds vaker toegepast als instrument voor stimulering en creatie van innovaties op maatschappelijke vraagstukken. De Vitality Innovation Kitchen aanpak zal daarom naar verwachting vaker ingezet gaan worden.

Video's over het Vitality Accelerator Program

Betrokken partners