De Wijkaanpak

Bij de wijkaanpak wordt eerst geïnventariseerd welke vitaliteitsissues er zijn binnen een wijk, welke ideeën en wensen hiervoor zijn en welke daarvan wellicht als nieuwe innovaties ontwikkeld kunnen worden. In de wijkaanpak wordt een match gemaakt tussen vraagstukken van burgers, gemeentelijke en maatschappelijke organisaties met partijen die hiervoor een geschikte oplossing kunnen bieden. Het effect van deze ‘match’ wordt uiteindelijk gemeten. Bedrijven krijgen zo de kans om samen met de wijkbewoners te innoveren en meteen ook een eerste praktijktoets uit te voeren.

 

De wijkaanpak start met een sessie met wijkbewoners, wijkprofessionals en partners van het Vitality Living Lab project. Tijdens deze sessie worden de uitdagingen, belemmeringen, kansen en ideeën van de wijk geïnventariseerd. 

 

Voor de tweede bijeenkomst worden ook (lokale) aanbieders uitgenodigd worden om zo tot een aantal concrete oplossingsideeën met eigenaarschap te komen.

 

Samen met de Vitality Living Lab projectpartners worden de ideeën en oplossingen uit deze workshops getoetst en verder uitgewerkt. Het uiteindelijke doel is om een aantal innovaties in de wijk te valideren om bij succes vervolgens verder uit te laten rollen naar andere wijken en steden. 

Video's over het Vitality Accelerator Program

Betrokken partners