Innovatiecyclus

In de ELIS Innovation Hub zijn innovatie en waarde creatie een gecombineerd proces. Data/AI en verwachte impact zijn de belangrijkste drijfveren in het proces. Het innovatieproces start met het scannen van de maatschappelijke behoefte/uitdaging (market need). Innovaties worden gecreëerd om aan deze marktbehoefte te voldoen (innovate) met behulp van slimme technologie en data/AI.

 

Vervolgens wordt gecontroleerd of deze innovatie ook het gewenste effect heeft door te testen in living labs (validate). Als het product klaar is, moet het zo snel mogelijk op de markt komen (accelerate) om echt impact te hebben. Het innovatieproces is cyclisch, omdat de ervaringen in het doorlopen van de innovatiecyclus meegenomen worden in de volgende innovatiecyclus. Dit maakt het innovatieproces tot een lerend systeem.

Data driven: data is cruciaal in elke fase van het proces: voor het vaststellen van de behoefte, het ontwikkelen en valideren van de innovaties, maar ook om het effect en impact in de markt aan te tonen. Bovendien speelt data ook een belangrijke rol in de producten en diensten zelf die in de cyclus ontwikkeld worden.


User centred: de markt en de eindgebuiker waarvoor het product ontwikkeld wordt, moet nauw betrokken worden in de innovatiecyclus.  Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de living lab benadering: innoveren, valideren en impact realiseren met, voor en door de eindgebruiker.


Evidence based: we werken vanuit de gedachte dat een innovatie aantoonbaar moet werken. het is niet alleen belangrijk om een behoefte te zien, een innovatie bedenken of in de markt te zetten. De impact ervan is groter en kansrijker als aangetoond hoe het product echt werkt in de praktijk.

Activiteiten

Hieronder vindt u alle activiteiten die gerelateerd zijn aan de ELIS Innovation Hub.

Vitality Accelerator Program

 

Het Vitality Accelerator Program helpt innovaties naar de markt te brengen. Het Vitality Accelerator Program kent een select aantal deelnemers die zich hebben gepresenteerd op het Vitality Pitch Stop Event. Alleen die teams en innovaties die geschikt worden bevonden op basis van objectieve criteria en het subjectieve oordeel van experts mogen deelnemen.

Vitality Innovation Kitchen

De Vitality Innovation Kitchen is een dienst die ontstaan is naar aanleiding van een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgezette Challenge. Deze challenge maakte het voor bedrijven mogelijk om een opdracht van 40.000 euro te winnen voor uitvoering van een innovatieproject in het domein Bewegen in de openbare ruimte. De winnaars konden hiermee hun concept uitwerken tot een marktrijp product. 

Vitality Informatie Systeem

Het Vitality Informatie Systeem brengt vitality informatie van verschillende (open) bronnen op één plek bij elkaar in een ‘catalog’. Verder biedt het gebruikers de mogelijkheid om hun eigen data met deze data te combineren, te analyseren en/of visualiseren en zo hun onderzoek te verrijken.

Vitality Pitch Stop

Het Vitality Living Lab project biedt verschillende business design programma’s aan die startups helpen om hun innovatieve product of dienst succesvol te maken. We hanteren een thematische aanpak en plaatsen daarvoor een oproep (call). De inschrijvingen worden zoveel mogelijk aan de hand van objectieve criteria beoordeeld door een team van deskundigen. Deze groep wordt vervolgens uitgenodigd voor het Vitality Pitch Stop event.

De Wijkaanpak

Bij de Wijkaanpak wordt eerst geïnventariseerd welke vitaliteitsissues er zijn binnen een wijk, welke ideeën en wensen hiervoor zijn en welke daarvan wellicht als nieuwe innovaties ontwikkeld kunnen worden. In de Wijkaanpak wordt een match gemaakt tussen vraagstukken van burgers, gemeentelijke en maatschappelijke organisaties met partijen die hiervoor een geschikte oplossing kunnen bieden. 

De Wijkbeweegkaart

Voorkom desinvesteringen en creëer draagvlak voor beweegplannen! Met deze dienst halen wij in de wijk wensen, ideeën en belemmeringen voor sport en beweging op. Dit gebeurt online, maar we trekken juist ook letterlijk de wijk in. Door met onze aansprekende installaties op drukbezochte plekken te gaan staan, realiseren we een hoge respons, en inclusief de mening van normaal gesproken moeilijk bereikbare bewoners.

Design Marathon

De Design Marathon is een samenwerking tussen consortium partners van het Vitality Living Lab project, de faculteit Industrial Design van de TU/e en de opleiding Fontys ICT. Door elementen als een hackathon te combineren met een regulier vak in het onderwijsprogramma kan een boost gegeven worden aan de creativiteit van de studenten als ook de tijd gegeven worden aan het ontwikkelen van een werkende en geteste oplossing.

Werkatelier

Tijdens dit ‘werkatelier-event’ verzamelen afgevaardigden van bedrijven, gemeenten, sociaal maatschappelijke organisaties en kennispartijen zich om een antwoord te vinden op een praktijkvraag over innovatie en technologie voor sport en vitaliteit. 

Alle projecten