Unieke samenwerking om vitaliteit te bevorderen officieel van start

 

Voortbouwend op de kracht van de Brainport regio werken verschillende partijen uit het Cluster Sports & Technology al langere tijd samen om met innovatieve oplossingen tot een fitte en vitale samenleving te komen. Nu de relevantie en urgentie van een actieve gezonde leefstijl hoog zijn, is het tijd om deze samenwerking te bekrachtigen in de ELIS Innovation HUB for Active Healthy People. Elis is een verwijzing naar de oude Griekse stadstaat waar 2800 jaar geleden kennis en kunde rondom vitaliteit samenkwamen. Destijds de eerste stap voor de organisatie van de Olympische Spelen, nu een harde noodzaak voor een vitale samenleving. Zet deze nieuwe stap nu samen met ons tijdens de ELIS Innovation Summit op 8 december.Samen innoveren voor een gezonde en sportieve samenleving

 

Als de afgelopen periode ons iets heeft geleerd, is dat vitaliteit een belangrijk thema is. Alleen samen en met een creatieve aanpak kunnen we een inactieve leefstijl tegengaan en fysieke en mentale vitaliteit stimuleren. Om mensen meer in beweging te krijgen, komt expertise vanuit verschillende invalshoeken samen in de ELIS Innovation Hub. Dit moet niet alleen leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven en een lagere zorgdruk, maar ook tot een verhoogde arbeidsproductiviteit en meer banen. Innoveren op het gebied van vitaliteit op de plekken waar de impact het grootste is: op het werk, in de openbare ruimte en in de sport.Nederland op de kaart: frontrunner op het gebied van sport en vitaliteit

 

Nederland, en Zuid-Nederland in het bijzonder, heeft een uitstekende naam in Europa op het gebied van innovatie, sport en vitaliteit. Inactiviteit is echter een wereldwijd probleem dat niet alleen in Nederland bestreden kan worden. De ELIS Innovation Hub vormt dan ook een brug naar internationale samenwerkingen door aan te sluiten bij het European Network of Innovation Hubs for Active Healthy Lifestyle. Door internationaal krachten te bundelen en kennis uit te wisselen vergroten we de maatschappelijke en economische impact van onze gezamenlijke successen.

 

 

De ELIS Innovation Summit

 

Net als in de oude Griekse stadsstaat Elis dienen kennis en kunde bij elkaar gebracht te worden om tot oplossingen te komen. Nu de corona maatregelen ons niet langer beperken, kunnen we dit weer in een fysieke vorm doen. Daarom nodigen we u voor de ELIS Innovation Summit op 8 december.


Lees hier meer over de summit en meld je direct aan!