Subsidieregeling Levendig Brabant

Deze maand heeft de provincie Noord-Brabant de Subsidieregeling Levendig Brabant aangekondigd. De vraag en behoefte van de Brabander op het gebied van cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd staat in deze regeling centraal. Daarmee werkt de provincie volgens het onlangs door Provinciale Staten vastgestelde Beleidskader Levendig Brabant 2030, dat de hoofdlijnen voor het beleid voor Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrije Tijd bevat. Met dit beleid wil de provincie nog meer inwoners, werknemers en bezoekers van Brabant laten genieten: “Een levendig Brabant voor iedereen”.

De Subsidieregeling Levendig Brabant bevat 2 onderdelen: ‘Pilots Levendig Brabant’ en ‘Stimulans voor Bewegen’. De ‘Pilots Levendig Brabant’ zijn bedoeld om nieuwe verbinding te leggen tussen cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd. Bij de ‘Stimulans voor Bewegen’ kunnen projecten ondersteund worden waarmee mensen duurzaam worden gestimuleerd om te bewegen.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient een initiatief wel te voldoen aan een aantal criteria, welke staan opgesteld in de regeling Levendig Brabant. Het eerste tijdvak opent op 10 mei a.s. en het tweede later dit jaar. Meer informatie over de regeling kunt u vinden op deze pagina.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via info@sportsandtechnology.com.

Bron afbeelding: Brabant.nl