Innovatie voor vitaliteit belangrijker dan ooit tevoren!

Op woensdag 20 april 2022 kwamen ruim 200 professionals vanuit het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en organisaties uit de maatschappij en sport samen tijdens de ELIS Innovation Summit op de High Tech Campus in Eindhoven. En niet voor niks: want innovatie in de vitaliteit van de samenleving is belangrijker dan ooit, op het werk, in de publieke ruimte en in de sport.

De afgelopen jaren heeft geleerd hoe groot het belang is van vitaliteit, zowel fysieke vitaliteit als mentale vitaliteit. Met de nieuwe naam, ELIS, gaat de summit (ELIS Innovation Summit) en de organisatie erachter (ELIS Innovation Hub) dan ook terug naar waar vitaliteit ooit begon: de Griekse Stadstaat Elis, waar 776 jaar voor Christus vitaliteit de reden was om de eerste Olympische Spelen te organiseren. René Wijlens: “Innovatie moet ontwikkeld worden vanuit de gebruiker, en dan red je het niet alleen met sport. Het gaat om vitaliteit in de omgevingen waar we als mens actief zijn: in de publieke ruimte, op het werk en in de sport”.

Oproep voor meer innovatie vanuit de publieke sector

Bij de opening van de ELIS Innovation Summit was Stijn Steenbakkers, wethouders economie, Brainport, innovatie, onderwijs en sport in Eindhoven én lid van Topteam sport aanwezig. Hij neemt het voortouw om innovatie hoger op de agenda te zetten: “Namens het Topteam heb ik een brief naar alle gemeenten gestuurd om minimaal 3% van de sportbegroting te reserveren voor innovatie, want alleen als we dingen echt anders gaan doen, krijgen we meer mensen in beweging, economisch rendement en een goede gezondheid”.

ELIS Innovation Hub met programmalijnen: work, public spaces en sport

Vanuit die drie programmalijnen work, public spaces en sport is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan een programma om structureel innovaties te ontwikkelen, te valideren en te vermarkten. De summit is daarmee ook een oproep aan iedereen om binnen het open innovatie ecosysteem van de ELIS Innovation Hub met elkaar samen te gaan werken aan innovatie. Na een plenaire opening met Marjolein Jansen van Philips en Marianne Timmer (OLY) splitsten de groep zich voor de parellelsessies, die ingingen op het belang van innovatie voor vitaliteit in bedrijven en de samenleving. Daarin vond verdieping plaats binnen de domeinen public spaces, work, sport en data, werden er praktijkvoorbeelden gedeeld en was er volop ruimte voor het onderlinge dialoog.

De summit werd na de lunch vervolgd met een middagprogramma, waarin onder andere technofiloof Rens van der Vorst aan het woord kwam. Aan de hand van een aantal interessante en ludieke voorbeelden keek hij in zijn sessie kritisch naar het gebruik van de huidige technologieën. De summit werd afgesloten door Peter Sprenger en René Wijlens, die nog een aantal inspirerende opvolgsessies benoemde voor geïnteresseerden. Bekijk de evenementenkalender voor het meest actuele programma.

Volop inspiratie op innovatieplein

Naast het inhoudelijke programma was er ook voldoende tijd ingeruimd om te netwerken met andere professionals of een bezoek te brengen aan het innovatieplein. Op het innovatieplein lieten vijftien organisaties, waaronder GBO, Movella en Bestronics en Techonomy, praktische voorbeelden en inspirerende ontwikkelingen rondom innovatie uit de sport, de publieke ruimte, de werkvloer en de data science omgeving zien.