Case in de Spotlight: Fitcoins@school

Kinderen meer laten bewegen door middel van Fitcoins

Het zal je waarschijnlijk niet vreemd in de oren klinken: bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig. Zelfs een kwart van de kinderen scoort onvoldoende als het gaat om de motoriek. De daling van de motoriek is te wijten aan kinderen die minder buitenspelen ten gevolge van bijvoorbeeld social media. Daarnaast heeft 12% procent van de 4 – 11-jarigen overgewicht, dit percentage stijgt naar 14,7% in de leeftijd van 12 – 17 jaar.

 

Door te bewegen raak je minder snel geblesseerd, ervaar je een betere gezondheid en is de kans groter dat je op latere leeftijd fit bent en blijft. Oftewel, tijd voor verandering!

 

Fitcoins@school

Met de interventie Fitcoins@School speelt InnoSportLab Sport & Beweeg samen met basisschool de KameleonIt’s my lifeEindhoven SportEindhoven Vitaal en Dynamo jeugdwerk in op de zorgelijke cijfers. Te beginnen bij kinderen op de basisschool. Hoe eerder kinderen ervaren hoe leuk het is om te bewegen, des te meer kans dat zij dit in de toekomst volhouden. Daarnaast zijn kinderen tussen de 10 en 12 jaar gevoelig voor hypes en rages.

 

Fitcoins@School is een deelproject binnen GestelGezond waar wordt ingespeeld op de motivatie van kinderen met behulp van een stappenteller en de uitdagende app It’s My Life. Technologie wordt ingezet als middel om beweging te stimuleren in plaats van te verminderen. Het doel van dit project is om kinderen op een speelse, creatieve en laagdrempelige manier meer te laten bewegen en ze hiervoor te belonen. Door het streven naar Fitcoins (1000 stappen = 1 Fitcoin) wordt het plezier van in beweging zijn gestimuleerd. De kinderen kunnen de verzamelde Fitcoins inwisselen voor leuke prijzen die door verschillende bedrijven beschikbaar zijn gesteld.

 

Fitcoins@school is onderdeel van de wijkaanpak Gestel/Bennekel en het overkoepelende project GestelGezond wat door het Vitality Living Lab project wordt ondersteund. Het gedachtegoed van een Living Lab komt sterk in het GestelGezond project naar voren. Iedere betrokken partij treedt op als een specifieke partner (kennispartner, tactische partner, medetrekker) met ieder eigen verantwoordelijkheden en belangen. De ambitie van Fitcoins@School is om kinderen in de wijk Bennekel met stappentellers en Fitcoins in beweging te brengen, wat nauw aansluit op de ambities van het Vitality Living Lab project.

 

Basisschool de Kameleon Eindhoven

In het project heeft InnoSportLab Sport & Beweeg samengewerkt met 67 kinderen uit groep 7, 7/8 en 8 van basisschool de Kameleon Eindhoven. 12 weken lang hebben de kinderen een stappenteller om hun pols gedragen. Gedurende de eerste 6 weken (nulmeting) werden er gemiddeld 6264 stappen per dag gezet en werd het horloge gemiddeld 4,3 dagen van de week gedragen. Na het introduceren van de app ‘It’s My Life’ was het gemiddelde aantal stappen 6643 en werd het horloge 4,6 dagen per week gedragen. De stijging is niet significant maar op individueel niveau waren er zeer goede resultaten te zien! 1/3de van de kinderen zette met de It’s My Life app minimaal 10% meer stappen per dag.

 

Daarnaast vond er een challenge plaats: welke klas zet de meeste stappen en is de fitste klas van basisschool de Kameleon? Groep 7/8 bleek de fitste klas te zijn en won hiermee een leuk sportpakket.

 

Analyse

Uit de analyse van het aantal stappen kon niet direct geconcludeerd worden dat Fitcoins bijdroegen aan het verhogen van het aantal stappen van kinderen. Wat wel geconcludeerd kon worden is dat het horloge vaker werd gedragen en gebruikt nadat de Fitcoins geïntroduceerd waren en dat de klas een grote invloed bleek te hebben op het actief meedoen. Tot slot leek het erop dat kinderen in de herfstvakantie het horloge niet hebben gedragen en school dus de grootste trigger bleek te zijn om Fitcoins te sparen.

 

Meer resultaten zijn terug te vinden in de factsheet van het project!

 

Ervaringen en lessen voor de Toekomst

Wat InnoSportLab Sport & Beweegt meeneemt naar de toekomst is dat de fitcoins zeker een positieve impact hebben op het beweeggedrag van kinderen. We denken dat dit effect nog groter zou kunnen zijn als de activiteiten beter aansluiten op de bestaande activiteiten van de basisschool. Gezien de Covid-19 periode was het moeilijker om de betrokkenheid en het enthousiasme aan de kinderen over te brengen.

 

Meer weten over Fitcoins@School? Klik hier!