ELIS Innovation Hub

Onze gezondheid is het allerbelangrijkste wat er is. Vitaal zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. Toch staat onze gezondheid enorm onder druk: overgewicht, weinig beweging, veel zitten en een pandemie. Ongeveer 2.800 jaar geleden werd in de Griekse Stadstaat Elis kennis en kunde samengebracht om de bevolking vitaal te houden. Later vormde dit de basis van de Olympische Spelen, die in dezelfde stadstaat, in de steden Epitalion, Elis en Olympia, 776 jaar voor Christus voor het eerst werden georganiseerd.

 

Het belang van vitaliteit, mentaal en fysiek, is groter dan ooit. Binnen de top- en breedtesport, op het werk, in de openbare ruimte, in huis of op scholen. Maar met slimme technologie en kennis zijn ook de mogelijkheden om middels innovatieve oplossingen maatschappelijk, sportief en economische impact te realiseren groter dan ooit. Samenwerken en verbinden zijn voorwaarden om dit te realiseren Vanuit samenwerkingen die de afgelopen jaren binnen Brabant zijn vormgegeven is de Elis Innovation Hub ontstaan. Een hub waarin overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de sport intensief samenwerken om kennis en kunde samen te brengen om de mensen vitaal te houden en het beste uit zichtzelf te halen. Net als in Elis, 2.800 jaar geleden.

Innovatiecyclus

Om maatschappelijke, sportieve en economische impact te realiseren versnelt de ELIS Innovation Hub, middels de innovatiecyclus, innovaties. Vanuit de marktvraag wordt geïnnoveerd, gevalideerd en geaccelereerd om een idee of product snel & bewezen effectief op de markt te brengen. Het slim gebruiken van data is daarbij cruciaal: met data is er zicht op de behoefte, maar is het ook mogelijk om innovaties te sturen en het effect ervan op vitaliteit vast te stellen.

Programmalijnen

Met de ELIS Innnovation Hub dragen we bij aan innovaties voor een vitalere samenleving op plekken waar dat nodig is. Deze plekken noemen we programmalijnen, waarbinnen samenwerkingen plaatsvinden en innovaties worden ontwikkeld. Dit realiseert maatschappelijke (persoonlijke), sportieve en economische impact!

Innovatie updates

Partners